Έδρα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΈδρα

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών / τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Ένα από τα βασικά έπιπλα που υπήρχαν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας του Διδασκαλείου Κρήτης και των Πρότυπων Δημοτικών του Διδασκαλείου ήταν η σχολική έδρα. Η έδρα ήταν τοποθετημένη πάνω σε βάθρο από την πλευρά που υπήρχε ο πίνακας διδασκαλίας. Συνήθως ο/η διδάσκων/ουσα παρέδιδε το μάθημα μπροστά από την έδρα. Έτσι μπορούσε παράλληλα να επιβλέπει αποτελεσματικότερα τους/τις μαθητές/τριες. Η έδρα είχε επίσης λειτουργική χρήση, καθώς οι διδάσκοντες/ουσες άφηναν το διδακτικό υλικό ή/και προσωπικά τους αντικείμενα. Στο αρχείο φορητών αντικειμένων του Διδασκαλείου έχουν καταγραφεί τρεις σχολικές έδρες. Η συγκεκριμένη σχολική έδρα χρησιμοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης.Η συγκεκριμένη σχολική έδρα χρησιμοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης. Πρόκειται για ξύλινο έπιπλο με ορθογώνια παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Τα πόδια της έδρας είναι διακοσμημένα με περιστρεφόμενα μοτίβα δακτυλίου και σφαιρικά στολίδια. Η έδρα διαθέτει δύο συρτάρια.

School furniture
3D
Meubles scolaires
Σχολικά έπιπλα
dctype:PhysicalObject

-

146 εκ. × 72 εκ. × 74 εκ.

-Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1018/object/820*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.