Βιβλιοθήκη
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΒιβλιοθήκη

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών / τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Ένα από τα βασικά σχολικά έπιπλα που υπήρχαν στο γραφείο των διδασκόντων/ουσών και του/της διευθυντή/τριας τόσο του Διδασκαλείου Κρήτης όσο και των Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων ήταν η βιβλιοθήκη. Εκεί αρχειοθετούνταν τα διοικητικά έγγραφα του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, τοποθετούνταν το εποπτικό υλικό που χρησίμευε για τις διδασκαλίες, καθώς και το εργαστηριακό υλικό των φυσιογνωστικών μαθημάτων (όργανα και υλικά φυσικής, χημείας και ανατομίας). Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονταν ακόμη τα διδακτικά και λογοτεχνικά βιβλία προς χρήση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη χρησιμοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης. Πρόκειται για ξύλινο έπιπλο με ορθογώνια παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Αποτελείται από δύο ξύλινες πόρτες, η επιφάνεια των οποίων καλύπτεται με τζάμι. Στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης υπάρχουν ξύλινα ράφια.

School furniture
3D
Meubles scolaires
Σχολικά έπιπλα
dctype:PhysicalObject

-

125 εκ. × 220 εκ. x 49 εκ.

-

Σχολική βιβλιοθήκη


3D model

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1018/object/826*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)