Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΒιβλιοθήκη

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών / τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Ένα από τα βασικά σχολικά έπιπλα που υπήρχαν στο γραφείο των διδασκόντων/ουσών και του/της διευθυντή/τριας τόσο του Διδασκαλείου Κρήτης όσο και των Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων ήταν η βιβλιοθήκη. Εκεί αρχειοθετούνταν τα διοικητικά έγγραφα του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, τοποθετούνταν το εποπτικό υλικό που χρησίμευε για τις διδασκαλίες, καθώς και το εργαστηριακό υλικό των φυσιογνωστικών μαθημάτων (όργανα και υλικά φυσικής, χημείας και ανατομίας). Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονταν ακόμη τα διδακτικά και λογοτεχνικά βιβλία προς χρήση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη χρησιμοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης. Πρόκειται για ξύλινο έπιπλο με ορθογώνια παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Αποτελείται από δύο ξύλινες πόρτες, η επιφάνεια των οποίων καλύπτεται με τζάμι. Στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης υπάρχουν ξύλινα ράφια.

School furniture
3D
Meubles scolaires
Σχολικά έπιπλα
dctype:PhysicalObject

-

125 εκ. × 220 εκ. x 49 εκ.

-

Σχολική βιβλιοθήκη


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1018/object/826*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.