Χειροκίνητο κουδούνι

Χειροκίνητο κουδούνι
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΧειροκίνητο κουδούνι

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Ποικίλα αντικείμενα» περιλαμβάνει πλήθος από αντικείμενα, ένα από τα οποία είναι το κουδούνι, με το οποίο συνδέθηκε η λειτουργία του Διδασκαλείου Κρήτης, όπως και των Πρότυπων Δημοτικών του Διδασκαλείου. Το κουδούνι ειδοποιούσε τους/τις σπουδαστές/τριες για την έναρξη και λήξη των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Από τα πρώτα σχολικά κουδούνια ήταν το ξυλοσήμαντρο του μοναστηριού και αργότερα το σήμαντρο της εκκλησίας. Σταδιακά τα σχολεία άρχισαν να αποκτούν τα δικά τους χειροκίνητα κουδούνια. Στο αρχείο του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν δύο κατηγορίες σχολικών κουδουνιών: α) τα σήμαντρα και β) τα χειροκίνητα κουδούνια. Το συγκεκριμένο κουδούνι ανήκει στην κατηγορία «Χειροκίνητα κουδούνια». Το κουδούνι αυτό ανήκε στο Πρότυπο σχολείο του Διδασκαλείου. Αποτελείται από μια ξύλινη λαβή και το μεταλλικό μέρος. Μετά από μια ρυθμική κίνηση του χεριού παράγεται ένας οξύς ήχος.

Σχολικά αντικείμενα
3D
Objets scolaires
dctype:PhysicalObject
School items

-

7 εκ. × 11 εκ.

-

Σχολικό κουδούνι


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1019/object/843*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.