Βέργα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΒέργα

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία Ποικίλα αντικείμενα συμπεριλαμβάνει πλήθος αντικειμένων, τα οποία δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειμένων του Διδασκαλείου Κρήτης και η χρήση τους δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μία ενιαία λειτουργία. Η πειθαρχία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής διδακτικής πρακτικής την περίοδο του μεσοπολέμου. Ακόμη και στα εγχειρίδια παιδαγωγικής, που συμβουλεύονταν οι σπουδαστές/στριες του Διδασκαλείου Κρήτης, το ζήτημα αυτό κατείχε σημαντική θέση. Στο πλαίσιο αυτό, ανάμεσα στα μέσα διδασκαλίας που άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο μνημονεύονταν, ήταν και οι ποινές. Το συγκεκριμένο μέσο εκφοβισμού ονομάζεται βέργα ή αλλιώς βίτσα. Πρόκειται για ξύλινο, μακρύ, λεπτό, ευλύγιστο και ανθεκτικό βλαστό φυτού, συνήθως από λυγαριά. Αξιοποιήθηκε, κυρίως, για εκφοβισμό από την πλευρά των δασκάλων/ισσών απέναντι στους/στις μαθητές/τριες. Άλλοτε τους χτυπούσαν με αυτό στο χέρι και άλλοτε χτυπούσαν πάνω σε άλλες επιφάνειες για να προκαλέσουν τον φόβο. Οι μέθοδοι αυτές συνδέθηκαν με την εφαρμογή μαθητικών ποινών που αναφέρονται στις σωματικές ποινές και ειδικότερα στη χειροδικία. Το συγκεκριμένο τεκμήριο βρέθηκε στα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία του Διδασκαλείου Κρήτης.

3D
dctype:PhysicalObject
Αντικείμενο εκφοβισμού (EL)
Object of intimidation (EN)
Objet d'intimidation (FR)

-

75 εκ.

-

Μαθητικές ποινές


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1019/object/849*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.