Ελληνικό χαρτονόμισμα 1000 δραχμών

Ελληνικό χαρτονόμισμα 1000 δραχμών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΕλληνικό χαρτονόμισμα 1000 δραχμών

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Ποικίλα αντικείμενα» περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων, τα οποία δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειμένων του Διδασκαλείου Κρήτης, καθώς η χρήση τους δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μία συγκεκριμένη λειτουργία. Τα μισθολογικά ζητήματα την περίοδο του μεσοπολέμου ήταν ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για τον διδασκαλικό κλάδο, ο οποίος διεκδικούσε μέσα από τα συνδικαλιστικά του όργανα αυξημένους μισθούς και καλύτερη βαθμολογική εξέλιξη. Ο συγκεκριμένος τύπος χρήματος ήταν ελληνικό χαρτονόμισμα 1.000 δραχμών. Τυπώθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης το 1935. Στην μπροστινή όψη υπάρχει σε δυσανάγνωστη μορφή η υπογραφή του Εμμανουήλ Τσουδερού (1882 - 1956), ο οποίος είχε διατελέσει υποδιοικητής και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1927 έως το 1939. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται οι υπογραφές του Γενικού Γραμματέα και του Διευθυντή της Τράπεζας. Στην ίδια όψη διακρίνεται μια γυναικεία μορφή που κρατά ένα πιθάρι και είναι ντυμένη με παραδοσιακή στολή. Στην πίσω όψη του χαρτονομίσματος διακρίνεται η ίδια γυναικεία μορφή, έγχρωμα αποτυπωμένη εδώ, καθώς και δύο ακόμα σκηνές, από τη βιομηχανική παραγωγή και τη ναυτιλία. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του χαρτονομίσματος, όπως αναφέρεται και στις δύο του όψεις. Το υδατόσημο του χαρτονομίσματος, που ήταν το πρόσωπο του ποιητή Όμηρου, δε διακρίνεται, λόγω της φθοράς του. Αυτός ο τύπος χαρτονομισμάτων είχε αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην καταβολή μισθοδοσίας των δασκάλων/ισσών αποφοίτων του Διδασκαλείου Κρήτης.

Money
IMAGE
Argent
Χρήματα
dctype:PhysicalObject

-

21 εκ. × 10 εκ.

1935Συλλογή χαρτονομισμάτων


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/3e8ac0f11c52b3b45e581952775a47216e4e5f21.pdf
https://e-her.org/collection/category/1019/image/859*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.