Σόμπα
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΣόμπα

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Ποικίλα αντικείμενα» περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων, τα οποία δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειμένων του Διδασκαλείου Κρήτης, καθώς η χρήση τους δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μία ενιαία λειτουργία. Ένα από αυτά τα αντικείμενα είναι η ξυλόσομπα, η οποία υπήρχε σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας για να ζεσταίνονται οι διδάσκοντες/ ουσες και οι μαθητές/ τριες. Οι μαθητές/τριες αναλάμβαναν να φέρνουν τα ξύλα που θα άναβαν στη σόμπα και κάποιες φορές. ως επιβολή τιμωρίας, επιφορτίζονταν με το άναμμά της. Στο αρχείο φορητών αντικειμένων του Διδασκαλείου έχουν καταγραφεί δύο ξυλόσομπες. Η συγκεκριμένη ξυλόσομπα χρησιμοποιήθηκε στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία του Διδασκαλείου Κρήτης. Πρόκειται για θερμαντικό σώμα με κυλινδρικό σχήμα, κατασκευασμένο από μαντέμι (χυτοσίδηρος) ή χάλυβα (ατσάλι). Στο κάτω μέρος της έχει ένα πορτάκι που ανοίγει με ένα πόμολο για να τοποθετηθούν τα ξύλα που αποτελούσαν τη θερμαντική ύλη.

Σχολικά αντικείμενα
3D
Objets scolaires
dctype:PhysicalObject
School items

-

30 εκ. × 63 εκ. x 31 εκ.

-

Θερμαντικό σώμα


3D model

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1019/object/861*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)