Φωτογραφία μαθητή
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΦωτογραφία μαθητή

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Στην αρχειακή συλλογή του Διδασκαλείου εντοπίστηκε πλήθος τεκμηριωτικού υλικού, το οποίο συμβάλλει περαιτέρω στη μελέτη του συνολικού αρχειακού υλικού, φανερώνοντας συναισθηματικές πτυχές των μαθητών/ τριών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εν λόγω φωτογραφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών που επισυνάπτονται στα απολυτήριά τους. β. Αναμνηστικές φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού από επισκέψεις και εκδηλώσεις. γ. Φωτογραφίες διευθυντών του Διδασκαλείου. δ. Φωτογραφία διδακτηρίου του Διδασκαλείου. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ανήκε στην κατηγορία «Φωτογραφίες μαθητών/ τριών που επισυνάπτονται στα απολυτήριά τους». Σε αυτήν εικονίζεται ο μαθητής του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο, Αρχοντάκης Ζαχαρίας του Δημητρίου, όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία που είχε επισυναφθεί στο απολυτήριο που έλαβε από το Εξατάξιο Γυμνάσιο Ρεθύμνου. Το παρόν έγγραφο, που εκδόθηκε στις 14/06/1930, αποτέλεσε βασικό δικαιολογητικό για την εγγραφή του στο Διδασκαλείο.

Photos
IMAGE
Φωτογραφίες
Photographs
dctype:PhysicalObject

-

3 εκ. × 6 εκ.

-

Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού


Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/ec949d307ed506da53d595727312993daa3a8bff.jpg
https://e-her.org/collection/category/1020/image/877*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.