Κερατόλιθος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΚερατόλιθος

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Εποπτικό υλικό» περιέχει εποπτικά μέσα διδασκαλίας που εντοπίστηκαν στα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία του Διδασκαλείου Κρήτης. Στις αρχές του 20ου αιώνα η ενισχυμένη πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στις βασικές αρχές της Νέας Αγωγής. Αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας εκπαίδευσης αποτελούσε η διδασκαλία Φυσιογνωστικών μαθημάτων. Κάποια από τα μαθήματα αυτά (Φυσιογνωστικά, Φυσική Πειραματική, Φυσική Ιστορία, Κοσμογραφία, Γεωγραφίακαι Ζωοτεχνία -σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία, 1914 και 1929 αντίστοιχα) αναφέρονταν στη μελέτη των άβιων όντων και των φαινομένων της φύσης. Για την εποπτική πρόσληψη των διδασκόμενων εννοιών και παράλληλα για την άσκηση στην παρατήρηση, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες συλλογές πετρωμάτων, όπως αυτή που ανήκει στην συλλογή φορητών αντικειμένων που αξιοποιήθηκαν στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία του Διδασκαλείου Κρήτης. Το συγκεκριμένο πέτρωμα ονομάζεται κερατόλιθος. Πρόκειται για σκληρό, πολύ συμπαγές ίζημα, το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από κρυπτοκρυσταλλικό και άμορφο διοξείδιο του πυριτίου με διάφορες ξένες προσμίξεις (αιματίτη, ασβεστίτη, αργιλικά ορυκτά). Το χρώμα του κυμαίνεται από βαθύ κόκκινο έως καστανοκόκκινο.

3D
Εποπτικά μέσα
Aiding means
Moyens et supports d’enseignement
dctype:PhysicalObject

-

-

-

Πετρώματα


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1021/object/900*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.