Αειφορική διαχείριση των υδάτων της λεκάνης του Στρυμόνα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο ΕΚΒΥ

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑειφορική διαχείριση των υδάτων της λεκάνης του Στρυμόνα (EL)

Sustainable management of water resources in Strymonas basin

Χ. Λιόντα (EL)
D. Papadimos
C. Lionta
I. Halkidis
Δ. Παπαδήμος (EL)
Η. Χαλκίδης (EL)

Φυλλάδια (EL)Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (ΣΠΑΛΚ) (EL)
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών (ΔΕΒ Σερρών) (EL)
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) (EL)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) (EL)

Θέρμη (EL)


2004


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.