Αρναούτκιοϊ Κωνσταντινούπολης

Αρναούτκιοϊ Κωνσταντινούπολης

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΑρναούτκιοϊ Κωνσταντινούπολης (EL)

Θάνατος του Γεωργίου Σταυράκογλους, ευεργέτη της περιοχής Αρναούτκιοϊ. (EL)
"Θρήνησον Αρναούτκιοϊ το Μέγα Ρέμα ας κλάυση! Εχάθη ο ευεργέτης σας (1), ο θρήνος ας μην παύση." [1) ο Γεωργ. Σταυράκογλους] (EL)

Σταυράκογλους , Γεώργιος (EL)


Αρναούτκιοϊ Κωνσταντινούπολης (EL)

Θάνατος (EL)
Τοπωνύμιο (EL)
Σύνδεση με πρόσωπο (EL)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.