Βούλγαρις , Ευγένιος

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΒούλγαρις , Ευγένιος (EL)

Υπό Γκίνη-Μέξα περιγράφεται ένθ΄αν. (αρ. 10132) το βιβλίον: "Επιστολάριον περιέχον Διαφόρους χαρακτήρας και Υποδείγματα Επιστολών προς οποιονδήποτε πρόσωπον Αξιωματικόν, Εκκλησιαστικόν τε, και κοσμικόν με τους τίτλους αυτών, έτι δε Ιστορικήν τινα Περιγραφήν των Εκκλησιαστικών Θρόνων, Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, και Επισκόπων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Χρονολογίαν, Μηνολόγιον, και τινα χρήσιμα Κανόνια των Πασχαλίων, και άλλα αναγκαία. Μετά Προσθήκης Διαφόρων Νεωτέρων Επιστολών, και της Διαθήκης του αοιδήμου Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως. Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.1819." Εις 8ον μικρόν, σ. 264._ (EL)
Δημοσίευση της διαθήκης του Ευγένιου Βούλγαρη. (EL)

Βούλγαρις , Ευγένιος (EL)


Βενετία (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.