Βλαχία

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΒλαχία (EL)

Το αυτό έτος άναψεν εις τα Ιωάννινα θανατικόν φοβερόν, ώστε απέθνησκον πενήντα και εξήντα, πολλάκις δε και ογδοήντα άνθρωποι την ημέραν. Εισήχθη δε ο μολυσμός από ένα γουνάρην, Ταμάρην ονομαζόμενον, ελθόντα από την Βλαχίαν. Και διήρκεσεν από τον Φεβρουάριον ως του Αγίου Δημητρίου. (EL)
Εξάπλωση μολυσματικής επιδημίας στα Ιωάννινα εξαιτίας ενός γουναρά από τη Βλαχία, του Ταμάρη (EL)

Ταμάρης , (EL)


Ουγγαρία (EL)
Βλαχία (EL)

Θάνατος (EL)
Τοπωνύμιο (EL)
Σύνδεση με πρόσωπο (EL)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.