Τμήμα πήλινου γραπτού πινακίου από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου)

Τμήμα πήλινου γραπτού πινακίου από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤμήμα πήλινου γραπτού πινακίου από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου) (EL)
Fragmentary clay painted plate from Gardiki Paramythia (EN)

Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)
Τμήμα πινακίου. Από το λοξό σώμα εκφύεται ψηλό κάθετο τοίχωμα (χείλος). Στην εξωτερική του επιφάνεια ερυθροβαφής διακόσμηση από επάλληλες περιμετρικές γραμμές έως το σημείο μετάβασης από το σώμα στο χείλος. Η ζώνη που διαμορφώνεται μεταξύ των δύο ανώτερων γραμμών κοσμείται με κάθετα δακρυόσχημα στοιχεία. Λοξές γραμμές διακοσμούν την εξωτερική επιφάνεια του χείλους. (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Thesprotia (EN)

Πινάκιο (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Tray (EN)

Πηλός ερυθρός ανοικτός/ρόδινος (EL)
Light red clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)

Πλάτος: 6.2 εκ. Μήκος: 15.7 εκ. (EL)


323 BC - 31 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

GSHEKR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.