Πήλινος λύχνος από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου)

Πήλινος λύχνος από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΠήλινος λύχνος από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου) (EL)
Clay lamp from Gardiki Paramythia (EN)

Πήλινος λύχνος από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου). Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Ελλιπής ως προς τη λαβή. Πηλός γκριζωπός. Βάση χαμηλή δακτυλιόσχημη με κοίλη την αθέατη επιφάνειά της. Σώμα κολουροκωνικό, γωνιώδες. Η σχεδόν επίπεδη άνω επιφάνεια του λύχνου περιβάλλεται από ενιαίο γωνιώδες περιχείλωμα. Κάθετη, υψηλή, ταινιωτή λαβή, Μυκτήρας κοντός απολήγει σε δύο γωνιώδη εξάρματα εκατέρωθεν της οπής καύσης. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Thesprotia (EN)

Λύχνος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Lamp (EN)

Πηλός (EL)
Clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)

Διάμετρος: 6.4 εκ. Μήκος: 10.1 εκ. (EL)


125 BC - 1 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

KHL2HY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.