Πήλινος αμφορέας από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου)

Πήλινος αμφορέας από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΠήλινος αμφορέας από το Γαρδίκι (Δ. Σουλίου) (EL)
Clay amphora from Gardiki Paramythia (EN)

Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)
Πήλινος αμφορέας. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Πηλός καθαρός. Απολεπισμένη καστανή βαφή καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου καθώς και την εσωτερική τουλάχιστον στην περιοχή του στομίου. Βάση δισκοειδής. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός στενός, χοανόσχημος, διευρύνεται σταδιακά έως το εξωστρεφές χείλος. Δύο κάθετες ταινιωτές λαβές εκφύονται από τον σχεδόν οριζόντιο ώμο του αγγείου και απολήγουν ψηλά στο λαιμό, κάτω από τη γένεση του χείλους. (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Thesprotia (EN)

Αμφορέας (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Amphora (EN)

Πηλός (EL)
Clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)

Ύψος: 29.5 εκ. (EL)


230 BC - 150 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

8738S8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.