Αδιάγνωστο λίθινο αντικείμενο

Αδιάγνωστο λίθινο αντικείμενο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΑδιάγνωστο λίθινο αντικείμενο (EL)
Undiagnostic product/byproduct of flaking (EN)

Αδιάγνωστο λίθινο αντικείμενο. Στην μία επιφάνεια υπάρχουν εγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Kastoria (EN)

Λίθινη πρώτη ύλη με επεξεργασία (EL)
Retouched raw material (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (EL)

Μήκος: 33.0 εκ. Ύψος: 24.0 εκ. (EL)


1430 AD - 1830 AD
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

S59KIZ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.