Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου

Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΕνσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου (EL)
Akanthos stamped amphora handle (EN)

Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου. Είναι ταινιωτή, με ελλειψοειδή διατομή και διατηρείται από τον λαιμό, αποκρουσμένη στο ύψος του ώμου. Πηλός ερυθρός ανοικτός, με λίγες προσμίξεις, μαρμαρυγία και γκριζωπό πυρήνα. Στην άνω επιφάνεια της λαβής έγκοιλο ορθογώνιο σφράγισμα που διατηρείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Επιγραφή με δυο μονογράμματα {ΕΣ} {ΕΜ}. Στο εσωτερικό του λαιμού διατηρείται μέρος από λεπτό στρώμα πίσσας με το οποίο είχε επιχρισθεί μετά την κατασκευή του. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Serres (EN)

Αμφορέας Ακάνθου (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Akanthos amphora (EN)

Πηλός ερυθρός ανοικτός/ρόδινος (EL)
Light red clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (EL)

Πλάτος: 5.4 εκ. Μήκος: 7.5 εκ. (EL)


340 BC - 310 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

YEJXIQ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.