Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου

Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΕνσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου (EL)
Akanthos stamped amphora handle (EN)

Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα Ακάνθου. Διατηρείται μέρος του λαιμού και του χείλους και η λαβή από την πρόσφυση στον λαιμό ως το κάθετο τμήμα πριν το σώμα. Η λαβή έχει ελλειψοειδή διατομή και σχετικά αδρή επιφάνεια. Το χείλος έχει τραπεζιόσχημη διατομή και η άνω επιφάνειά του κλίνει προς τα έξω. Πηλός ερυθρός, με προσμίξεις, μαρμαρυγία και γκριζωπό πυρήνα. Στην άνω επιφάνεια της λαβής έγκοιλο κυκλικό σφράγισμα στον τύπο του τροχού, με στεφάνη, τέσσερα διάχωρα και κάθετα γράμματα. Επιγραφή Ρ/Ο//Μ/Ε (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Serres (EN)

Αμφορέας Ακάνθου τύπου Ι (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Type I Akanthos amphora (EN)

Πηλός ερυθρός σκούρος (EL)
Dusky red clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (EL)

Πλάτος: 5.0 εκ. Μήκος: 11.0 εκ. Ύψος: 12.0 εκ. (EL)


340 BC - 310 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

OORWL9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.