Τμήμα ενσφράγιστου αμφορέα Ακάνθου

Τμήμα ενσφράγιστου αμφορέα Ακάνθου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤμήμα ενσφράγιστου αμφορέα Ακάνθου (EL)
Akanthos stamped amphora handle (EN)

Τμήμα ενσφράγιστου αμφορέα Ακάνθου. Διατηρείται το ανώτερο μέρος του αγγείου και μια από τις λαβές. Το χείλος είναι λεπτό, με μικρό αναβαθμό και η άνω επιφάνειά του κλίνει ελαφρώς προς τα έξω. Η λαβή έχει ελλειψοειδή διατομή και αδρή επιφάνεια. Πηλός καστανέρυθρος με προσμίξεις και μαρμαρυγία. Ερυθρή βαφή στον λαιμό και τη γένεση της λαβής. Μεγάλο μέρος της επιφάνειας διατηρεί ίχνη καύσης. Στην άνω επιφάνεια της λαβής έγκοιλο κυκλικό σφράγισμα στον τύπο του τροχού με τέσσερα διάχωρα, στεφάνη και κάθετα γράμματα. Επιγραφή Α/Ρ//Μ/Ε. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Serres (EN)

Αμφορέας Ακάνθου τύπου Ι (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Type I Akanthos amphora (EN)

Πηλός καστανέρυθρος (EL)
Reddish brown clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (EL)

Διάμετρος: 11.5 εκ. Πλάτος: 4.7 εκ. Ύψος: 23.0 εκ. (EL)


340 BC - 310 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

QS4MYI*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.