Πήλινος μελαμβαφής λύχνος από το Γαρδίκι

Πήλινος μελαμβαφής λύχνος από το Γαρδίκι
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΠήλινος μελαμβαφής λύχνος από το Γαρδίκι (EL)
Clay black glazed lamp from Gardiki (EN)

Μονόμυξος μελαμβαφής λύχνος. Συγκολλημένος κατά τον μυκτήρα. Βάση δακτυλιόσχημη με ελαφρώς κοίλη επιφάνεια έδρασης. Σώμα με καμπύλο περίγραμμα. Καταλήγει σε αβαθή κυκλική αυλάκωση και σε μικρό κοίλο περιχείλωμα. Σώζεται γένεση ωτίου. Μυκτήρας λεπτός φέρει ίχνη καύσης. Γάνωμα μελανό απολεπισμένο. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Thesprotia (EN)

Λύχνος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Lamp (EN)

Πηλός (EL)
Clay (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (EL)

Ύψος: 8.6 εκ. (EL)


350 BC - 351 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

D0RACE*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.