Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα

Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΣφραγιδόλιθος από υαλόμαζα (EL)
Glass paste stone steal (EN)

Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα. Ακέραιος, έντονα διαβρωμένος. Στρογγυλού σχήματος. Φακοειδής, διάτρητος. Στην πρόσθια επιφάνεια, παράσταση ζώου. Έντονα στυλιζαρισμένο τετράποδο με κεκαμμένα άκρα. Η οπίσθια επιφάνεια ελαφρώς κυρτή με κωνωειδή απόφυση στο κέντρο. Οι σφραγιδόλιθοι, πιθανόν, χρησιμοποιούνταν και ως κοσμήματα ή φυλακτά. Υποδηλώνουν άρχουσα τάξη. Ταφικό κτέρισμα. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Ilia (EN)

Σφραγιδόλιθος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Stone seal (EN)

Υαλόμαζα (EL)
Glass paste (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (EL)

Διάμετρος: 1.7 εκ. (EL)


1400 BC - 1050 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

XF5TSQ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.