Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα

Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΣφραγιδόλιθος από υαλόμαζα (EL)
Glass paste stone steal (EN)

Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα. Ακέραιος. Έντονα σημάδια φθοράς. Ελαφρύ γυαλί με προσμείξεις, μπεζ χρώματος και κατά τόπους καστανό, φακοειδούς σχήματος, σε δισκοειδή μήτρα πίεσης. Στρογγυλού σχήματος. Κάθετη οπή ανάρτησης. Κοσμείται με όρθιο λέοντα με κατεύθυνση προς τα δεξιά, με την κεφαλή κατ' ενώπιον. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Ilia (EN)

Σφραγιδόλιθος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Stone seal (EN)

Υαλόμαζα (EL)
Glass paste (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (EL)

Διάμετρος: 1.6 εκ. (EL)


1400 BC - 1050 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

604F5E*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.