Μικρό ορειχάλκινο διακοσμητικό ξίφος

Μικρό ορειχάλκινο διακοσμητικό ξίφος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜικρό ορειχάλκινο διακοσμητικό ξίφος (EL)
Brass small decorative sword (EN)

Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (EL)
Μικρό ορειχάλκινο διακοσμητικό ξίφος. Καλή κατάσταση διατήρησης. Σώζεται ακέραιο. Από το αντικείμενο έχει εκπέσει μόνο η αλυσίδα ανάρτησης. Η λάμα είναι ελαφρά λυγισμένη σε ένα σημείο. Διαβρωμένο. Η λαβή του αποτελείται από ωοειδή δίσκο με οδοντωτή διακόσμηση και ένα κάθετο στέλεχος-χειρολαβή. Από το άκρο του δίσκου της λαβής συμφύεται μικρή διαμπερής οπή από την οποία εξαρτάται μικρός κρίκος ανάρτησης. Η λάμα του ξίφους είναι επιμήκης, οξύληκτη και ελαφρά κυρτή. (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Ilia (EN)

Ξίφος (EL)
Sword (EN)

Ορείχαλκος (EL)
Brass (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (EL)

Μήκος: 10.0 εκ. (EL)


1430 AD - 1830 AD
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

F1SPIO*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.