Διάτρητος φακοειδής σφραγιδόλιθος από αχάτη

Διάτρητος φακοειδής σφραγιδόλιθος από αχάτη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΔιάτρητος φακοειδής σφραγιδόλιθος από αχάτη (EL)
Lenticular agate seal stone, perforated (EN)

Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (EL)
Φακκοειδής σφραγιδόλιθος από όνυχα λίθο, ανοικτής φαιάς, καστανής, γκριζωπής, υπόλευκης και σχεδόν κυανής απόχρωσης. Φέρει κυκλικής διατομής τρήμμα κατ΄άξονα. Στην κύρια επιφάνεια φέρει παράσταση λέοντος (ή σκύλου) επιτιθέμενου σε ταύρο, φυσιοκρατικής απόδοσης. Ο ταύρος σε στάση διασκελισμού, η κεφαλή του διαγωνίως προς τα άνω μετωπική. Το επιτιθέμενο ζώο παριστάνεται στην πλάτη του ταύρου με τα μπροστινά πόδια του στο λαιμό του ταύρου. Εξαιρετικώς λειασμένη επιφάνεια. Χρονολόγηση: ΥΕ ΙΙΙΒ2 περίοδος. (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Argolida (EN)

Σφραγιδόλιθος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Stone seal (EN)

Αχάτης (EL)
Agate (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (EL)

Διάμετρος: 2.1 εκ. (EL)


1250 BC - 1180 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

LYYWAA*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.