Διάτρητος σφραγιδόλιθος από αχάτη με χρυσές απολήξεις

Διάτρητος σφραγιδόλιθος από αχάτη με χρυσές απολήξεις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΔιάτρητος σφραγιδόλιθος από αχάτη με χρυσές απολήξεις (EL)
Perforated agate seal stone with golden ends (EN)

Αμυγδαλόσχημος σφραγιδόλιθος από αχάτη λίθο φαιοκάστανης στην πρόσθια όψη, καστανής, υπόλευκης, φαιάς και κυανίζουσας στην οπίσθια όψη απόχρωσης. Στις δύο απολήξεις του κωνικά ελάσματα χρυσού καλύπτουν τις επιφάνειές τους, ενώ στην κορυφή, περιμετρικά του κατ' άξονα τρήματος, φέρουν λεπτή κοκκίδωση (μία σειρά). Χρονολόγηση:ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ2 περίοδος. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Argolida (EN)

Σφραγιδόλιθος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Stone seal (EN)

Χρυσός (EL)
Αχάτης (EL)
Gold (EN)
Agate (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (EL)

Ύψος: 2.7 εκ. (EL)


1450 BC - 1300 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

L8GUVV*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.