Έγγλυφος σφραγιδόλιθος από κορναλίνη

Έγγλυφος σφραγιδόλιθος από κορναλίνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΈγγλυφος σφραγιδόλιθος από κορναλίνη (EL)
Carnelian seal stone curved in intaglio (EN)

Σφραγιδόλιθος από κορναλίνη. Ακέραιος. Ελλειψοειδούς σχήματος, φέρει στην άνω κυρτή επιφάνειά του έγγλυφη παράσταση γυναικείας μορφής, στραμμένης ελαφρά προς τα δεξιά της, με διάδημα και ψηλά ζωσμένο πέπλο που αφήνει ακάλυπτο τον αριστερό ώμο. Κρατά κέρας Αμάλθειας στο αριστερό χέρι, ενώ με το απλωμένο δεξιό προτείνει φιάλη. Πατά πιθανότητα σε πλώρη πλοίου που αποδίδεται με εξαιρετικά ελλειπτική χάραξη, όπως άλλωστε και τα αντικείμενα, τα οποία φέρει. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Dodecanese (EN)

Σφραγιδόλιθος (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Stone seal (EN)

Καρνέλιος (EL)
Carnelian (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (EL)

Πλάτος: 1.2 εκ. Ύψος: 1.6 εκ. (EL)


200 BC - 101 BC
Εικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

KXJQAD*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.