Απολιθωμένο οστό ζώου

Απολιθωμένο οστό ζώου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΑπολιθωμένο οστό ζώου (EL)
Fossilised animal bone (EN)

Απολιθωμένο οστό ζώου. (EL)
Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (EL)
Archaeological Service / Museum: Ephorate of Antiquities of Larisa (EN)

Απολίθωμα ζωικό (EL)
Αρχαιολογικό αντικείμενο (EL)
Animal fossil (EN)

Οστό ζώου (EL)
Animal bone (EN)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (EL)

Πλάτος: 7.84 εκ. Μήκος: 29.5 εκ. (EL)

2499949 BC - 10000 BCΕικόνα

© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

SQSF6C*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.