Τελετή μνημόσυνου του Πανεπιστημίου Princeton για τους αποφοίτους του (σ.6) 10 Ιούνιου,1962

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤελετή μνημόσυνου του Πανεπιστημίου Princeton για τους αποφοίτους του (σ.6) 10 Ιούνιου,1962 (EL)
Scrapbook memorial service of rememberance of Princeton University for their alumni (p.6) June 10, 1962 (EN)

Box 3. Photographs of People. Scrapbooks (EN)

View Scrapbook memorial service of rememberance of Princeton University for their alumni (p.6) June 10, 1962 (EN)

Image (EN)

Πανεπιστήμιο Princeton - Απόφοιτοι (EL)
Λευκώματα (EL)
Πανεπιστήμιο Princeton. Πανεπιστημιακές εκδόσεις και δημοσιεύσεις (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
House, Charles Lucius (Charlie), 1887-1961 (EN)
Princeton University - Alumni (EN)
Scrapbooks (EN)
American Farm School (Greece) (EN)
Princeton University. University publications and printing (EN)


American Farm School

2010-06-25
2010-06-25T09:43:17Z

Κείμενο/PDF

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.