Χωρικοί στην καθημερινή ζωή, Σεπτέμβριος 1954

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧωρικοί στην καθημερινή ζωή, Σεπτέμβριος 1954 (EL)
Village people in everyday life at the village, September 1954 (EN)

Box 7. Photographs of People. Photographs: Village life (EN)

View photo of village people in everyday life at the village, September 1954 (EN)

Image (EN)

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Φωτογραφικά λευκώματα (EL)
Αγροτική ζωή - Ελλάδα (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Tractors (EN)
American Farm School - Photographs (EN)
Country life - Greece (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

2010-08-04
2010-08-04T09:36:41Z

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.