δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Οικόσημο οίκου Ντόλφιν (EL)
Coat-of-arms of the house of Dolfin (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, ο οποίος έδωσε μεταξύ των άλλων ένα δόγη της Βενετίας (14ος αι.), δύο δούκες της Κρήτης (13ος αι.), καρδιναλίους της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και άλλους αξιωματούχους. Το εικονιζόμενο οικόσημο ανήκει στον Benetto Dolfin, που διετέλεσε Βενετός ρέκτωρ των Χανίων, μεταξύ των ετών 1594 και 1597, την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και οι οχυρωματικές εργασίες στο Φραγκοκάστελο.Υπενθυμίζεται ότι η Κρήτη διετέλεσε υπό βενετική κυριαρχία από τις αρχές του 13ου αιώνα έως το 1645 (1669 σε ό,τι αφορά το φρούριο του Χάνδακα). (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2006 (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Benetto Dolfin, Βενετός ρέκτωρ των Χανίων (1594-1597) (EL)
Historical Notice: Venetian patrician house, including a doge of Venice (14th c.), two dukes of Crete (13th c.), cardinals of the Roman Catholic Church and various other officials. This particular coat-of-arms belongs to Benetto Dolfin, Venetian rettore of Chania (1594-1597), during the works of fortification carried out in Frangokastello (Castelfranco). The island of Crete was under Venetian rule from the early 13th century to 1645 (1669 in the case of the castle of Candia). (EN)
Identification of the bearer: Benetto Dolfin, Venetian rettore of Chania (1594-1597) (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2006 (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Φραγκοκάστελλο (Σφακιά Χανίων, Κρήτη) (EL)
Υπέρθυρο πύλης (EL)
Frangokastello (Sfakia-Hania, island of Crete) (EN)
Gate (EN)

1594 - 1597 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.