Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή περιλαμβάνονται εγγραφές εραλδικών μνημείων (οικοσήμων) του ελλαδικού χώρου από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα. Έντονη συμβολή στην ανάπτυξη των οικοσήμων έχουν οι Λατινοκρατούμενες Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα των Ιωαννιτών ιπποτών και οι περιοχές υπό Βενετική κυριαρχία.

Ανακαλύψτε τα 443  τεκμήρια  της συλλογής