δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1609 (EL)
Οικόσημο οίκου Κλόντιο (EL)
Coat-of-arms of the house of Clodio (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Βενετοκρητική οικογένεια εγκατεστημένη στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τίτλο κρητικής ευγενείας ("Nobili Cretensi"). (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Clodio, βενετοκρητικός νομικός (17ος αιώνας) (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, 2003 (EL)
Historical Notice: Veneto-Cretan family, settled in Rethymno, Crete, with a title of Cretan nobility ("Nobili Cretensi"). (EN)
Identification of the bearer: Georgius Clodio, Veneto-Cretan jurist (17th century) (EN)
Notes: Photo Leonidas Kallivretakis, 2003 (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ιδιωτική οικία (EL)
Ρέθυμνο (νήσος Κρήτη) (EL)
Rethymno (island of Crete) (EN)
Private house (EN)

1609 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.