δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1521 (EL)
Οικόσημο οίκου Ισλ Αντάμ (EL)
Coat-of-arms of the house of Isle Adam (EN)

Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Philippe Villiers de L’ Isle-Adam, Μέγας Μάγιστρος (1521-1534) Τάγματος του Οσπιταλίου του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Γαλλικός φεουδαρχικός οίκος από το Beauvais. Ο εικονιζόμενος θυρεός του Μεγάλου Μαγίστρου του Τάγματος του Οσπιταλίου του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, Philippe Villiers de L’ Isle-Adam, είναι τετραγωνισμένος, συνδυάζοντας το προσωπικό του οικόσημο (δεύτερο και τρίτο τετράγωνο) με τον εμβληματικό σταυρό του Τάγματος (πρώτο και τέταρτο τετράγωνο). (EL)
Identification of the bearer: Philippe Villiers de L’ Isle-Adam, Grand Master (1521-1534) of the Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem (EN)
Historical Notice: French feudal house from Beauvais. The arms of the Grand Master of the Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem, Philippe Villiers de L’ Isle-Adam presented here (second and third quarters), are combined with the cross (first and fourth quarters), emblem of the Order. (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ρόδος (πόλη) (EL)
Κάστρο Ρόδου (EL)
Rodos (city) (EN)
Castle of Rodos (EN)

1521 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.