δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1509 (EL)
Οικόσημο οίκου Αμπουάζ (EL)
Coat-of-arms of the house of Amboise (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Γαλλικός φεουδαρχικός οίκος από την Τουρέν, που έδωσε, μεταξύ των άλλων, αξιωματούχους του Τάγματος του Οσπιταλίου του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, καρδινάλιους της Καθολικής Εκκλησίας, στρατιωτικούς και κρατικούς αξιωματούχους της Γαλλίας. Ο εικονιζόμενος θυρεός του Μεγάλου Μαγίστρου Emery d' Amboise είναι τετραγωνισμένος, συνδυάζοντας το προσωπικό του οικόσημο (δεύτερο και τρίτο τετράγωνο) με τον εμβληματικό σταυρό του Τάγματος (πρώτο και τέταρτο τετράγωνο). Ο άγνωστος θυρεός που βρίσκεται τοποθετημένος από κάτω, με τη χρονολογία 1511, ανήκει πιθανότατα στον διοικητή ή τον καστελλάνο της νήσου. Υπενθυμίζεται ότι η Λέρος παρέμεινε υπό την κυριαρχία των Ιωαννιτών από τις αρχές του 14ου αιώνα μέχρι το 1522. (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Emery d' Amboise, Μέγας Μάγιστρος (1503-1512) Τάγματος του Οσπιταλίου του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Εύη Ολυμπίτου, 2005 (EL)
Notes: Photo Evi Olympitou, 2005 (EN)
Historical Notice: French feudal house from Touraine, including officials of the Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem, cardinals of the Catholic Church, military and state officials of France.The arms of the Grand Master Emery d' Amboise presented here (second and third quarters), are combined with the cross (first and fourth quarters), emblem of the Order. The unknown shield placed underneath (dated 1511) belongs probably to the castellan or the commander of the island. Leros was occupied by the Hospitallers from the beginning of the 14th century to 1522. (EN)
Identification of the bearer: Emery d' Amboise, Grand Master (1503-1512) of the Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Αγία Μαρίνα (νήσος Λέρος) (EL)
Κάστρο Λέρου (EL)
Agia Marina (island of Leros) (EN)
Castle of Leros (Pandeli) (EN)

1509 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.