Οικόσημο οίκου Τζουστινιάν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Οικόσημο οίκου Τζουστινιάν (EL)
Coat-of-arms of the house of Zustinian (EN)

Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Καθολικός επίσκοπος από την οικογένεια Τζουστινιάν (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, που έδωσε μεταξύ των άλλων ένα δόγη της Βενετίας (17ος αι.) και εννέα δούκες της Κρήτης (13ος, 14ος, 15ος και 16ος αι.). Το συγκεκριμένο οικόσημο ανήκει σε μέλος της οικογένειας που διετέλεσε καθολικός επίσκοπος, όπως προκύπτει από το επισκοπικό καπέλλο με έξι θυσσάνους σε τρεις σειρές. Την περίοδο εκείνη υπήρξαν δύο διαδοχικοί επίσκοποι Παροναξίας από αυτόν τον οίκο, ο Πέτρος (1691-1700) και ο Αντώνιος Β' (1701-1730). (EL)
Identification of the bearer: Catholic bishop from the Zustinian family (EN)
Historical Notice: Venetian patrician house, including a doge of Venice (17th c.) and nine dukes of Crete (13th, 14th, 15th και 16th c.). This particular coat-of-arms belongs to a member of that family who became catholic bishop, since it bears a bishop's ecclesiastical hat with six tassels on each side arranged in three rows of one, two and three. (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Νάξος (Κάστρο) (EL)
Ιδιωτική οικία (EL)
Naxos (Citadel) (EN)
Private house (EN)

1691 - 1730 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.