δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1682 (EL)
Οικόσημο οίκου Βενιέρη (EL)
Coat-of-arms of the house of Venier (EN)

Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Άγγελος Βενιέρης, καθολικός επίσκοπος Τήνου (1673-1699) (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Νίκος Μπένος-Πάλμερ, 1999 (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, που έδωσε μεταξύ των άλλων τρεις δόγηδες της Βενετίας (14ος και 16ος αι.) και έξι δούκες της Κρήτης (15ος, 16ος και 17ος αι.). Το συγκεκριμένο οικόσημο ανήκει σε μέλος του βενετοκρητικού κλάδου της οικογένειας, που διετέλεσε καθολικός επίσκοπος Τήνου, όπως προκύπτει από την επιγραφή με τη χρονολογία 1682, αλλά και από το επισκοπικό καπέλλο με έξι θυσσάνους σε τρεις σειρές. Η επιτύμβια πλάκα στην οποία είναι χαραγμένο μεταφέρθηκε εδώ το 1868 από την παλαιά καθέδρα του Αγίου Ιωάννη του Εξώμπουργου, και εκεί είχε ήδη μεταφερθεί πιθανόν, όπως σημειώνει ο μελετητής Αλέκος Φλωράκης, από τον ακόμη παλαιότερο καθεδρικό ναό της Παναγίας του Κάστρου. (EL)
Identification of the bearer: Angelus Venier, catholic bishop of Tinos (1673-1699) (EN)
Notes: Photo Nikos Benos-Palmer, 1999 (EN)
Historical Notice: Venetian patrician house, including three doges of Venice (14th and 16th c.) and six dukes of Crete (15th, 16th and 17th c.). This particular coat-of-arms, accompanied by an inscription dated 1682, belongs to a member of the veneto-cretan branch of the family who became catholic bishop of Tinos, and bears a bishop's ecclesiastical hat with six tassels on each side arranged in three rows of one, two and three. The tombstone on which it is engraved, was transfered to its actual position in 1868, from the old seat of the Archdiocese (Agios Ioannis of Exobourgo) and possibly, as the scholar Alekos Florakis suggests, from the even older cathedral of Panagia of Kastro. (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Καθολική Αρχιεπισκοπή (EL)
Ξινάρα (νήσος Τήνος) (EL)
Xinara (island of Tinos) (EN)
Catholic Archdiocese (EN)

1682 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.