δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Οικόσημο οίκου Κρίσπι (EL)
Coat-of-arms of the house of Crispi (EN)

Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Ιάκωβος Δ΄ Κρίσπος, δούκας Αιγαίου Πελάγους (1564-1566) (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Λομβαρδική οικογένεια από τη Βερόνα της Ιταλίας που ηγεμόνευσε για δύο σχεδόν αιώνες στο Δουκάτο του Αιγαίου (1383-1566). Το συγκεκριμένο οικόσημο συνοδεύεται από εκείνο της οικογένειας Sommaripa. Υπενθυμίζεται ότι ο δούκας Ιάκωβος Δ΄ Κρίσπος είχε νυμφευθεί την Καντιάνα-Σεσίλια Σομμαρίπα. (EL)
Historical Notice: Lombardian family from Verona of Italy, who ruled for almost two centuries the Duchy of Archipelago (1383-1437). This particular coat-of-arms is to be found next to that of the Sommaripa family. To be reminded that the duke Jacopo IV Crispo was married to Cantiana-Cecilia Sommaripa. (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)
Identification of the bearer: Jacopo IV Crispo, duke of the Archipelago (1564-1566) (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Νάξος (Κάστρο) (EL)
Αρχοντικό Δελλαρόκκα (πρώην Φραγκόπουλου) (EL)
Naxos (Citadel) (EN)
Della Rocca mansion (ex-Frangopoulos) (EN)

1564 - 1566 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.