Οικόσημο οικογένειας Καποδίστρια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Οικόσημο οικογένειας Καποδίστρια (EL)
Coat-of-arms of the Capodistria (EN)

Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Βιάρος Καποδίστριας (1774-1842) (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Οικογένεια της Κέρκυρας, δαλματικής καταγωγής (Ιστρία), με τίτλο ευγενείας από το 1477, που έδωσε μεταξύ των άλλων τον πρώτο Κυβερνήτη της απελευθερωμένης Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια. Το συγκεκριμένο οικόσημο βρίσκεται στο υπέρθυρο της πύλης του κτήματος Καποδίστρια και ανήκει στον Βιάρο Καποδίστρια, ο οποίος διετέλεσε γερουσιαστής Κερκύρας επί Ιονίου Πολιτείας και υπουργός Ναυτικών της Ελλάδος επί κυβερνήσεως του αδελφού του Ιωάννη, μετά τη δολοφονία του οποίου (1831) αποσύρθηκε στην Κέρκυρα, όπου και απεβίωσε. (EL)
Historical Notice: Family of Kerkyra with dalmatian origins (Istria) and a title of nobility since 1477, including the first Governor of modern Greece, Ioannis Capodistrias. This particular coat-of-arms is to be found above the gate of the Capodistria estate and belongs to Viaros Capodistrias, who became a senator in the Ionian State and later a minister of naval affairs of Greece in his brother's government. After the assassination of the latter (1831), he retired in Kerkyra, where he died. (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)
Identification of the bearer: Viaros Capodistrias (1774-1842) (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Κτήμα Καποδίστρια (EL)
Μοραϊτικα (νήσος Κέρκυρα) (EL)
Estate of Capodistria (EN)
Moraitika (island of Kerkyra) (EN)

1774 - 1842 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.