δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1742 (EL)
Οικόσημο οίκου Μπαρότσι (EL)
Coat-of-arms of the house of Barozzi (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, που έδωσε μεταξύ των άλλων έναν πατριάρχη της Βενετίας (15ος αι.) και δύο δούκες της Κρήτης (13ος και 14ος αι.). Κλάδοι της οικογένειας εγκαταστάθηκαν ως φεουδάρχες στην Κρήτη από τον 13ο αιώνα, στη συνέχεια εξουσίασαν για ένα μικρό διάστημα τα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία, ενώ αργότερα απέκτησαν και φέουδα στη Νάξο. Σε μέλος της οικογένειας αυτής ανήκει το εικονιζόμενο οικόσημο, που βρίσκεται σε τάφο επί του δαπέδου της Καθολικής Μητρόπολης στο Κάστρο της Νάξου, συνοδευόμενο από το ονοματεπώνυμό του, την προσαγόρευση "ευγενής κύριος" (Nobilis Domini) και τη χρονολογία 1742. (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Βερνάρδος Μπαρότσης (+1742) (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Identification of the bearer: Bernardo Barozzi (+1742) (EN)
Historical Notice: Venetian patrician house, including a partiarch of Venice (15th c.) and two dukes of Crete (13th, 14th and 15th c.). A branch of the same family was established in Crete (13th c.) and later ruled for a while the islands of Santorini and Therasia, while possessing feuds in Naxos as well. This particular coat-of-arms belongs to a member of that family, to be found on a tombstone in the Catholic Cathedral, in the citadel of Naxos, accompanied by his name, the title "Nobilis Domini" and the date 1742. (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Νάξος (Κάστρο) (EL)
Καθολικός Μητροπολιτικός Ναός Υπαπαντής του Κυρίου (EL)
Naxos (Citadel) (EN)
Catholic Cathedral (EN)

1742 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.