δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1567 (EL)
Οικόσημο οίκου Βενιέρη (EL)
Coat-of-arms of the house of Venier (EN)

Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Daniele Venier, Βενετός γενικός καπιτάνος Χάνδακα (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, 2003 (EL)
Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, που έδωσε μεταξύ των άλλων τρεις δόγηδες της Βενετίας (14ος και 16ος αι.) και έξι δούκες της Κρήτης (15ος, 16ος και 17ος αι.). Το συγκεκριμένο οικόσημο, που έχει υποστεί σήμερα σοβαρή καταστροφή, αποτελεί τμήμα πενταμερούς σύνθεσης που τοποθετήθηκε στα τείχη του Ηρακλείου με την ευκαιρία οχυρωματικών εργασιών του έτους 1567. Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο διετέλεσε υπό βενετική κυριαρχία από τις αρχές του 13ου αιώνα έως το 1669. (EL)
Identification of the bearer: Daniele Venier, Venetian captain general of Candia (EN)
Notes: Photo Leonidas Kallivretakis, 2003 (EN)
Historical Notice: Venetian patrician house, including three doges of Venice (14th and 16th c.) and six dukes of Crete (15th, 16th and 17th c.). This particular coat-of-arms, seriously damaged today, belongs to Daniele Venier, captain general of Candia. This particular coat-of-arms is part of a heraldic ensemble which was posed on the walls of Irakleio during the works of fortification carried out in 1565. Irakleio was under Venetian rule from the early 13th century to 1669. (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Ηράκλειο (νήσος Κρήτη) (EL)
Κάστρο Ηρακλείου (EL)
Iraklio (island of Crete) (EN)
Castle of Iraklio (EN)

1567 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.