δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1540 (EL)
Οικόσημο οίκου Πισάνι (EL)
Coat-of-arms of the house of Pisani (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, που έδωσε μεταξύ των άλλων ένα δόγη της Βενετίας (18ος αι.) και ένα δούκα της Κρήτης (15ος αι.). Υπενθυμίζεται ότι η Κέρκυρα διετέλεσε υπό βενετική κυριαρχία για δύο περιόδους, από το 1204 έως το 1214 και από το 1386 έως το 1797. (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Marino Pisani, Βενετός σύμβουλος της Κέρκυρας (1539-1541) (EL)
Identification of the bearer: Marino Pisani, Venetian counselor of Kerkyra (1539-1541) (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)
Historical Notice: Venetian patrician house, including a doge of Venice (18th c.) and a duke of Crete (15th c.). Kerkyra was under Venetian rule during two periods, from 1204 to 1214 and from 1386 to 1797. (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Ποταμός (νήσος Κέρκυρα) (EL)
Βενετικό κτίσμα (Αλυκές) (EL)
Venetian building (Alykes) (EN)
Potamos (island of Kerkyra) (EN)

1540 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.