[Γενική άποψη του όρους Σινά], IERODIAKON NIKODIM ROKY, ΑΧΠΗ Ωκτοβ 5ν KATEDR LWOVSKOJIZOBRAZI.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση[Γενική άποψη του όρους Σινά], IERODIAKON NIKODIM ROKY, ΑΧΠΗ Ωκτοβ 5ν KATEDR LWOVSKOJIZOBRAZI. (EL)
[General view of Mount Sina], IERODIAKON NIKODIM ROKY, ΑΧΠΗ Ωκτοβ 5ν KATEDR LWOVSKOJIZOBRAZI. (EN)

Ιεροδιάκονος Νικόδημος (EL)
Nikodemos (EN)

Διαστάσεις: 228X315mm (EL)
Κατηγορία: Θρησκευτικός Χάρτης (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Dimensions: 228X315mm (EN)
Category: Sacred Topography (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Χαρτογραφία (EL)
Cartography (EN)


Όρος Σινά (EL)
Mount Sinai (EN)


1688, 1688 (EN)


Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.