[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], Alexander ά Via / sculp(sit) Venetiis. Επιγραφή β': Sumptibus Reuer(endissi)mi abbatis Domini Abbacum Adriani, et Reuere(n)/di Sacerdotis. et monachi Pauli dementis. Επιγραφή γ': διά δαπάνης του πανοσιωτάτου καί αίδεσιμωτάτον / καθηγουμένου κυρίου παπα κύρ Άβακούμ τοϋ Άδριανοϋ, / κ(αί) τοϋ εν ίερομονάχοις ευλαβέστατου κυρίου Παύλου τοϋ /Κλήμεντος.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], Alexander ά Via / sculp(sit) Venetiis. Επιγραφή β': Sumptibus Reuer(endissi)mi abbatis Domini Abbacum Adriani, et Reuere(n)/di Sacerdotis. et monachi Pauli dementis. Επιγραφή γ': διά δαπάνης του πανοσιωτάτου καί αίδεσιμωτάτον / καθηγουμένου κυρίου παπα κύρ Άβακούμ τοϋ Άδριανοϋ, / κ(αί) τοϋ εν ίερομονάχοις ευλαβέστατου κυρίου Παύλου τοϋ /Κλήμεντος. (EL)
[General view of Mount Athos], Alexander ά Via / sculp(sit) Venetiis. Επιγραφή β': Sumptibus Reuer(endissi)mi abbatis Domini Abbacum Adriani, et Reuere(n)/di Sacerdotis. et monachi Pauli dementis. Επιγραφή γ': διά δαπάνης του πανοσιωτάτου καί αίδεσιμωτάτον / καθηγουμένου κυρίου παπα κύρ Άβακούμ τοϋ Άδριανοϋ, / κ(αί) τοϋ εν ίερομονάχοις ευλαβέστατου κυρίου Παύλου τοϋ /Κλήμεντος. (EN)

Κατηγορία: Θρησκευτικός Χάρτης (EL)
Διαστάσεις: 745X1070mm (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Dimensions: 745X1070mm (EN)
Category: Sacred Topography (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Άθως (EL)
Mount Athos (EN)


first quarter of the 18th century, first quarter of the 18th century (EN)


Χαρτογραφία (EL)
Cartography (EN)


Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Bibliothèque Nationale, Παρίσι. Museum of prince Czartoryski, Κρακοβία.
Bibliothèque Nationale, Paris. Museum of prince Czartoryski, Cracow.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163243
http://hdl.handle.net/10442/01/163243*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.