[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], Επιγραφή α': ΤΟ ΑΓΙΩΝΥΜΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΟΝ ΟΡΟΣ/ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΟΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΙΕΡΩΝ ΕΥΑ/ΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ TE ΚΑΤΑ / ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΥΣΜΑΣ, ΤΩΝ ΕΥΕΣΕΒΩΝ, / ΚΑΙ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΔΙΑΓΛΥΦΕΙΣ TE, ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΕΙΣ, / ΕΙΣ ΟΡΑΣΙΝ, ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΗΣΤΙΑΝΩΝ/ΕΙΣ ΟΦΕΑΕΙΑΝ, ΚΑΙΕΥΑΑΒΕΙΑΝ + 1707 ΑΨΖ.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], Επιγραφή α': ΤΟ ΑΓΙΩΝΥΜΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΟΝ ΟΡΟΣ/ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΟΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΙΕΡΩΝ ΕΥΑ/ΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ TE ΚΑΤΑ / ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΥΣΜΑΣ, ΤΩΝ ΕΥΕΣΕΒΩΝ, / ΚΑΙ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΔΙΑΓΛΥΦΕΙΣ TE, ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΕΙΣ, / ΕΙΣ ΟΡΑΣΙΝ, ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΗΣΤΙΑΝΩΝ/ΕΙΣ ΟΦΕΑΕΙΑΝ, ΚΑΙΕΥΑΑΒΕΙΑΝ + 1707 ΑΨΖ. (EL)
[General view of the Mount Athos], Επιγραφή α': ΤΟ ΑΓΙΩΝΥΜΟΝ ΚΑΙΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΟΝ ΟΡΟΣ/ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΟΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΙΕΡΩΝ ΕΥΑ/ΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ TE ΚΑΤΑ / ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΥΣΜΑΣ, ΤΩΝ ΕΥΕΣΕΒΩΝ, / ΚΑΙ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΔΙΑΓΛΥΦΕΙΣ TE, ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΕΙΣ, / ΕΙΣ ΟΡΑΣΙΝ, ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΗΣΤΙΑΝΩΝ/ΕΙΣ ΟΦΕΑΕΙΑΝ, ΚΑΙΕΥΑΑΒΕΙΑΝ + 1707 ΑΨΖ. (EN)

Κατηγορία: Θρησκευτικός Χάρτης (EL)
Διαστάσεις: 670X1470mm (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Dimensions: 670X1470mm (EN)
Category: Sacred Topography (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Άθως (EL)
Mount Athos (EN)


1707, 1707 (EN)


Χαρτογραφία (EL)
Cartography (EN)


Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

University of Upsala, Σουηδία.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163271
University of Upsala, Sweden
http://hdl.handle.net/10442/01/163271*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.