"Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων απάσης παλαιάς τε και νέας εγνωσμένης γης ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη και επιμελεία Ιωάσαφ ιερομονάχου του εκ της σεβασμίας μονής των Ιβήρων"

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use"Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων απάσης παλαιάς τε και νέας εγνωσμένης γης ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη και επιμελεία Ιωάσαφ ιερομονάχου του εκ της σεβασμίας μονής των Ιβήρων" (EL)
"Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων απάσης παλαιάς τε και νέας εγνωσμένης γης ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη και επιμελεία Ιωάσαφ ιερομονάχου του εκ της σεβασμίας μονής των Ιβήρων" (EN)

Ιωάσαφ Ιερομόναχος (EL)
Ιωάσαφ Ιερομόναχος (EN)

Διαστάσεις: 530X318mm (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Κατηγορία: Γεωγραφικός Χάρτης (EL)
Dimensions: 530X318mm (EN)
Category: Geographical Map (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Παγκόσμιος Χάρτης (EL)
World (map) (EN)


1797 (EN)


Γεωγραφικός Χάρτης (EL)
Cartography (EN)


Image

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://hdl.handle.net/10442/01/163299
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163299*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)