"Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων απάσης παλαιάς τε και νέας εγνωσμένης γης ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη και επιμελεία Ιωάσαφ ιερομονάχου του εκ της σεβασμίας μονής των Ιβήρων"

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση"Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων απάσης παλαιάς τε και νέας εγνωσμένης γης ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη και επιμελεία Ιωάσαφ ιερομονάχου του εκ της σεβασμίας μονής των Ιβήρων" (EL)
"Γεωγραφικός Πίναξ των δύο ημισφαιρίων απάσης παλαιάς τε και νέας εγνωσμένης γης ελληνιστί εκδοθείς δαπάνη και επιμελεία Ιωάσαφ ιερομονάχου του εκ της σεβασμίας μονής των Ιβήρων" (EN)

Ιωάσαφ Ιερομόναχος (EL)
Ιωάσαφ Ιερομόναχος (EN)

Διαστάσεις: 530X318mm (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Κατηγορία: Γεωγραφικός Χάρτης (EL)
Dimensions: 530X318mm (EN)
Category: Geographical Map (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Γεωγραφικός Χάρτης (EL)
Cartography (EN)


Παγκόσμιος Χάρτης (EL)
World (map) (EN)


1797 (EN)


Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.