Θεοτόκος του πάθους και θεομητορικές παραστάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Θεοτόκος του πάθους και θεομητορικές παραστάσεις (EL)
The Virgin of the Passion and scenes from the Virgin's life (EN)

Μόσκος (Mosco, Μόσχος) Λέος (Leo) (EL)
Moskos (Moschos, Mosco) Leos (Leo) (EN)

Στοιχείο:Μουσείο (EL)
Στοιχείο:(Προσθήκη σκηνών από το βίο της ΘΚ σε παλαιότερη εικόνα της από το ν. Παντοκράτορος (EL)
Στοιχείο:Ζάκυνθος (EL)
Note:Zakynthos (EN)
Note:Addition of scenes from the Virgin's life in an earlier icon from the Pantokrator church (EN)
Note:Museum (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Ευγενία Δρακοπούλου (EL)
Institute Of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Eugenia Drakopoulou (EN)

Έργο τέχνης (EL)
Work of art (EN)

Αγιογραφία (EL)
Hagiography (EN)


1690 (EN)
1648 (EN)

Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.