Παναγιάριο, Φιλοξενία του Αβραάμ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Παναγιάριο, Φιλοξενία του Αβραάμ (EL)
Panagiario, the Hospitality of Abraham (EN)

Ρίτζος (Rizo, Ricio) Νικόλαος (Nicolao, Nicolaus) (EL)
Ritzos (Rizo, Ricio) Nikolaos (Nicolao, Nicolaus) (EN)

Στοιχείο:Η εικόνα αποδίδεται. (EL)
Στοιχείο:Φλωρεντία (EL)
Στοιχείο:Museo Nazionale, Bargello, (αρ. Carrand) 2027 (EL)
Note:The icon is attributed (EN)
Note:Museo Nazionale, Bargello (no. Carrand) 2027 (EN)
Note:Florence (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Ευγενία Δρακοπούλου (EL)
Institute Of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Eugenia Drakopoulou (EN)

Έργο τέχνης (EL)
Work of art (EN)

Αγιογραφία (EL)
Hagiography (EN)


1503 (EN)
1482 (EN)

Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.