Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αμύντας Β'

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


394 - 393 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αμύντας Β' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Amyntas II (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αμύντας Β' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Amyntas II (EN)

Υποδιαίρεση: Β (EL)
Επιγραφή: ΑΜΥΝΤΑ (EL)
Βασιλεύς: Αμύντας Β' (EL)
Οπισθότυπος: Κράνος δ. (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή δ. (EL)
Ruler: Amyntas II (EN)
Inscription: ΑΜΥΝΤΑ (EN)
Denomination: B (EN)
ObvDescription: Young male head r. (EN)
RevDescription: Helmet r. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 395 - 394 έως 393 π.Χ. (EL)
from 395 - 394 to 393 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.